Nyheter - Witt Consulting

Go to content
Skjermingsrenten for ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskap, i henhold til skatteloven § 5-22, er fastsatt til 0,5 % for november og desember 2017.
Reinhard Witt | 6/11/2017
Normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,20 % for januar og februar 2018.
Reinhard Witt | 3/11/2017
Konsumprisindeksen for august 2017 var 105,3, som er en nedgang på 0,8 prosent fra juli 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser på matvarer. Fra august 2016 til august 2017 var det en økning i indeksen på 1,3 prosent.
Reinhard Witt | 26/10/2017
Konsumprisindeksen for juli 2017 var 106,1, som er en økning på 0,3 prosent fra juni 2017. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Fra juli 2016 til juli 2017 var det en økning i indeksen på 1,5 prosent.
Reinhard Witt | 26/10/2017
Back to content